Anasayfa TEB Anasayfa TEB Eczacılık Akademisi İletişim
Bölge Eczacı Odaları Girişi
Odanız:
Şifre:

Tam Boyut Kapak
Belge Adı: Pharmacia
Belge Başlığı: Pharmacia
Belge Biçimi: Dergi
Tarih: 01.07.1965
Sayı: 4

İçindekiler
 • Giriş
 • Giriş (Salahattin Badur)
 • T.E.B. Merkez Heyeti Çalışmaları ve Meslek Haberleri (Rıdvan Özerler)
 • Sosyal Sigortalar Kanununun Düşündürdükleri (Salahattin Tandal)
 • 306 Sayılı Kanunun 123. Maddesi Hakkında Merkez Heyetinin Çalışma Bakanlığına Müracaatı (Rıdvan Özerler)
 • 4-6-1965 Tarihinde Sağlık Bakanlığına İlaç Fiatları Konusunda Verilen Muhtıra
 • Muvazaalı Olduğu Tesbit Edilen Eczanelere Ruhsat Verilemiyeceği ve Ruhsatname Verildikten sonra Muvazaalı Olduğu Tesbit Edilen Eczanelerin Ruhsatlarının Geri Alınacağı H.
 • On dördüncü Kotadan İthali Uygun Görülen Müstahzarlar Listesi
 • Yakın Bir Tarihte İstanbul Eczanelerinin Durumu ve Türk Eczacılarının Canlanması (İsmail Hakkı Yeşilyurt)
 • Memur Eczacılarımızın Durumu ve Dertleri (Berrin Erten)
 • Resmi Gazetenin 14 Temmuz 1964 Gün ve 12048 Sayılı Nüshasında Yayınlanan (Silahlı Kuvvetlerde Görevli Muvazzaf Tabip, Diş Tabibi ve Eczacılara Tazminat Verilmesi Hakkındaki Kanun)
 • Devlet Planlama Dairesinin Yabancı Şirketlere Dair İlgi Çekici Araştırması Dolayısiyle (Salahattin Tandal)
 • Mesleğimizin Kayıpları
 • İlaç Reaksiyonlarına Ait Cildi Tezahürlerin Bazı Formları İlaçlara Karşı Cildi Reaksiyonlar (G. Savguç)
 • Sosyal Haberler
 • Sosyal Sigortalar Kurumı İzmit Şubesi Müdürlüğünden
 • Mayıs 1965 Temmuz 1965 tarihine kadar yeni açılan eczaneler
 • Fakültemizden Haziran 1965 İmtihan Döneminde Mezun Olanların Listesi


 • Son Eklenen Yayınlar:
 • TEB Haberler
 • Pharmagap
 • Tablet
 • Tablet
 • Tablet
 • Tablet
 • Pharma Karadeniz
 • Pharma Karadeniz
 • Pharma Karadeniz
 • Pharma Karadeniz

 • Anamenü
  Search