Anasayfa TEB Anasayfa TEB Eczacılık Akademisi İletişim
Bölge Eczacı Odaları Girişi
Odanız:
Şifre:

Tam Boyut Kapak
Belge Adı: Pharmacia
Belge Başlığı: Pharmacia
Belge Biçimi: Dergi
Tarih: 01.01.1984
Sayı: 1

İçindekiler
 • İçindekiler
 • Çıkarken
 • 21. Olağanüstü Büyük Kongre Tutanakları
 • 21. Dönem Merkez Heyeti ve Seçilen Kurullar
 • Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Programı
 • 14 Mayıs Eczacılık Günü Merkezi Kutlama
 • İlaç ve Sorunları (Rıfat Güney)
 • Dünya Sağlığına İlişkin Sosyoekonomik Sorunlar ve Değişiklikler (Meltem Ağzıtemiz)
 • Bazı İki Değerlikli Katyonların Kobay Akciğer ve Böbrek Mikrozomal Nadph - Sitokrom C Redüktaz Enzim Aktivitelerine İn Vitro Etkileri (Mümtaz İşcan)
 • H2- Reseptör Blokeri Simetidin'in Anjiyotensin Konvörting Enzim Aktivitesini Olası Azaltıcı Etkisi (Nurettin Abacıoğlu)
 • Steril Olma Zorunluluğu Olmayan Farmasötik Formların Mikrobiyolojik Saflığını İnceleme Yöntemleri (Ahmet Akın)
 • Polimerlerin Katı-Sıvı Ara Yüzeyindeki Adsorpsiyonun Suspansiyon Stabilitesi Üzerindeki Etkisi (Nevin Çelebi)
 • Literatür Özetleri
 • Ulusal İbni Sina Kongresi (Sevgi Şar)
 • 1983 Yılı IPSF Kongresi (Can Pekiner)
 • İlaç Danışma Kurulu ve Bakana Sunulan TEB Görüşü
 • Pharmacia Yayım Koşulları


 • Son Eklenen Yayınlar:
 • TEB Haberler
 • Pharmagap
 • Tablet
 • Tablet
 • Tablet
 • Tablet
 • Pharma Karadeniz
 • Pharma Karadeniz
 • Pharma Karadeniz
 • Pharma Karadeniz

 • Anamenü
  Search