Anasayfa TEB Anasayfa TEB Eczacılık Akademisi İletişim
Bölge Eczacı Odaları Girişi
Odanız:
Şifre:

Tam Boyut Kapak
Belge Adı: Araştırma, Çeviri, Panel, Toplantı Raporları
Belge Başlığı: Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu Tasarısı Üzerine Görüşler ve Değerlendirmeler
Belge Biçimi: Kitap
Tarih: 01.01.1987
Sayı: 18-5

İçindekiler
 • İçindekiler
 • Sunuş
 • Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu Tasarısı
 • SSYB'nca Hazırlanan ve Başbakan'a Arz Edilen "Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu Tasarısı"
 • TEB ve Bağlı Odalarının "Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu Tasarısı" Üzerine Görüşleri
 • TEB Merkez Heyeti Adına Genel Başkan Prof. Dr. Mekin Tanker'in Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu Tasarısı Hakkında Basına Yaptığı Açıklama
 • TEB'nin Sağlık ve Sosyal İlişkiler Komisyon Başkanlığı'na
 • 3. Bölge İzmir Eczacı Odası'nın Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu Tasarısı Hakkındaki Ön Görüşü
 • 6. Bölge Samsun Eczacı Odasının Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu Tasarısı Üzerine Görüşü
 • Bölüm III.
 • Panel: Sağlık Hizmetleri Temel Kanun Tasarısı
 • Türk Tabipler Birliği, Türk Dişhekimleri Birliği, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ve TEB'nin SAğlık Hizmetleri Temel Kanunu Konusunda Basına Yaptıkları Açıklama
 • TEB Dışındaki Diğer Sağlık Meslek Birlik ve Odalarının Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu Tasarısı Hakkındaki Görüşleri
 • Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyinin Mektubu
 • Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu Maddelerine İlişkin Türk Tabipler Birliğinin Görüş ve Eleştirileri
 • Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu Maddelerine İlişkin Türk Diş Hekimleri Birliğinin Görüş ve Eleştirileri
 • TBMM Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Çalışmaları
 • TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
 • TBMM Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu
 • TBMM Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun Kabul Ettiği "Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu Tasarısı Metni


 • Son Eklenen Yayınlar:
 • TEB Haberler
 • Pharmagap
 • Tablet
 • Tablet
 • Tablet
 • Tablet
 • Pharma Karadeniz
 • Pharma Karadeniz
 • Pharma Karadeniz
 • Pharma Karadeniz

 • Anamenü
  Search